Menu
 

Druhy odpadů a jejich likvidace

2.10.2022
 

Jaké druhy odpadů rozlišujeme a jak se tyto odpady likvidují?

 
Druhy odpadů a jejich likvidace

Druhy odpadů a jejich likvidace

Naše společnost se zabývá likvidací a odvozem různého druhu odpadu již od roku 2009. Při vytváření cenové nabídky na odvoz a likvidaci odpadu je v prvé řadě potřeba nejdříve určit, o jaký odpad se jedná a jaký bude jeho celkový objem. Dalším aspektem při vytváření cenové nabídky na odvoz odpadu je místo odvozu a manipulace s odpadem. Rozlišujeme několik druhů odpadů a níže Vám je všechny popíšeme. 

Jaké druhy odpadů rozlišujeme?

 

Komunální odpad

To je odpad, který vyprodukují fyzické osoby (domácnosti), nebo právnické osoby a drobné živnostenské výroby z jejich každodenních činností na území obce. Komunální odpad se skládá ze směsného komunálního odpadu, tuhého komunálního odpadu, odpadu ze zahrad, domovního odpadu a objemného odpadu.

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad je určen do černých popelnic na odpad a jeho svoz zajišťují prostřednictvím obce vybrané společnosti. V Praze jsou to například Pražské služby a.s., AVE, KOMWAG, FCC Enviroment CEE, IPODEC. Směsný komunální odpad se v Praze sváží především do spalovny ZEVO Malešice k dalšímu energetickému využití. Zbylá část je ukládána na skládky směsného odpadu.

Objemný odpad

Do objemného odpadu můžeme zařadit veškerý odpad z domácností, který nelze díky jeho objemnosti a hmotnosti ukládat do běžných popelnic. Jedná se typicky o nábytek (skříně, židle, sedačky, koberce, válendy), matrace, podlahové krytiny, dveře, okna, sanitární keramiku a objemné plastové, lepenkové, nebo kovové obaly. Objemný odpad je nejčastější odpad, se kterým se při naší práci setkáme. Objemný odpad vzniká z vyklízených nemovitostí. Dle celkového objemu, místu vyklízení a domluvě s klientem se odpad odváží buďto velkými přívěsnými vozíky, dodávkami, nebo přistavíme velkoobjemový kontejner.

Objemný odpad se dá rozdělit ještě na spalitelný objemný odpad a nespalitelný objemný odpad.

  • Spalitelný objemný odpad je určen na energetické využití. Sváží se do spaloven, kde je z něj vyráběno teplo, či energie. Do spalitelného objemného odpadu můžeme zařadit například dřevo, nábytek, textil, koberce, nebo obuv.
  • Nespalitelný objemný odpad se skládkuje.

Pokud potřebujete odvézt objemný odpad, tak k tomu můžete využít náš poptávkový formulář níže, nebo nám jednoduše zavolejte a domluvíme se s Vámi na termínu vyklízení a ceně za vyklizení a odvozu objemného odpadu.

Druhy odpadů a jejich likvidace

Stavební odpad

Stavební odpad vzniká ze stavební, nebo demoliční činnosti. Nejčastěji odvážíme odpad po bouracích pracích, různých rekonstrukcí apod. Jedná se nejčastěji o stavební suť, kámen, cihly, zbytky betonu, střešní tašky apod. Odvoz stavebního odpadu zajišťujeme většinou přistaveným kontejnerem, nebo při menším objemu je možno stavební odpad v zesílených pytlích odvézt dodávkou, či na vozíku. Stavební suť můžeme ještě rozdělit na stavební suť bez příměsí (stavební suť, kámen, cihly, zbytky betonu, střešní tašky) a stavební suť s příměsí (navíc papír, plasty a kovy). Stavební odpad se většinou dále recykluje a je používán jako zdroj druhotných surovin. Pokud potřebujete vyklidit byt, či dům od stavebního odpadu po rekonstrukci, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám s vyklizením stavebního odpadu i demolicí pomůžeme.

Druhy odpadů a jejich likvidace

Bio odpad

Bio odpad je biologicky rozložitelný a dobře kompostovatelný odpad. Vzniká z velké části ze zahrad (posekaná tráva, nebo jinak odstraněná zeleň ze zahrady, shrabané listí, rostlinné zbytky apod.), dále sem můžeme zařadit i zbytky ovoce a zeleniny, pečivo, skořápky od vajec, piliny, popel z černého uhlí, nebo čajové pytlíky a kávový lógr. Menší odpad je určen do hnědých kontejnerů na bio odpad, větší objem bio odpadu pak svážíme na sběrné dvory, nebo na skládky bio odpadu. Odvoz bio odpadu zajišťujeme zejména na velkých přívěsných vozících, které přikryjeme plachtou, nebo v pytlích. Pokud potřebujete vyklidit pozemek, či zahradu od bio odpadu, tak nás neváhejte kontaktovat. Zabýváme se i prořezem keřů, sekáním trávy a čištěním pozemků. Rádi Vám s odvozem bio odpadu pomůžeme.

Kovový odpad

Nejčastěji se jedná o kovové konstrukce, plechy, rastry, trubky, kola, hrnce, nebo i menší kovový odpad, jako hřebíky, plechovky, šroubky, konzervy. Menší kovový odpad je určen do šedých kontejnerů na kovový odpad, větší pak svážíme na sběrné dvory, nebo do sběrných surovin. Pro individuální cenovou nabídku na odvoz kovového odpadu nás neváhejte kontaktovat.

Papírový odpad a kartony

Do papírového odpadu můžeme zařadit časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, kartony, lepenky apod. Do papírového odpadu nepatří uhlový papír, termopapír, nebo dětské pleny. Papírový odpad se dá nejlépe recyklovat a používá se na výrobu nového recyklovaného papíru, toaletních papírů, krabic, obalů na vejce, či izolačních materiálů. Papírový odpad je určený do modrých kontejnerů, nebo je vozíme na sběrné dvory, či do sběrných surovin. Zajišťujeme také pravidelný svoz papíru pro naše klienty. Pro individuální cenovou nabídku na odvoz papírového odpadu nám můžete zavolat.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je takový odpad, který buďto obsahuje nebezpečné materiály, nebo při jeho manipulaci může dojít k nějakému nebezpečí. Nebezpečným odpadem je například infekční odpad, chemikálie, nebezpečný stavební odpad. Kompletní seznam nebezpečného odpadu naleznete zde: seznam nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad se likviduje ve speciálních spalovnách, nebo na zabezpečených skládkách nebezpečných odpadů. Uložit ho můžete i na příslušném sběrném dvoře za poplatek. Do nebezpečného odpadu řadíme i elektrický odpad.

Elektrický odpad

Elektroodpad je považován za nebezpečný odpad, jelikož může obsahovat nebezpečné látky, jako rtuť, arzen, kadmium, olovo, ftaláty apod. Jedná se o staré spotřebiče, lednice, mikrovlnky, pračky, či televize. Elektroodpad vozíme a ukládáme na místa zpětného odběru, kde je předán specializovaným firmám ke zpracování (rozložení, recyklace, likvidace). Pokud potřebujete odvézt starý spotřebič, neváhejte nás kontaktovat.

Další články

Kdy a jak můžeme vyklidit pozůstalost po zesnulém?

Kdy a jak můžeme vyklidit pozůstalost po zesnulém?

Smrt blízké osoby je vždy smutnou událostí. Pro pozůstalé vš... Celý článek

 
Vyklízení bytů

Vyklízení bytů

Naší specializací je rovněž na vyklízení bytů. ... Celý článek

 
Bourací práce v Praze

Bourací práce v Praze

Provádíme veškeré bourací práce v bytech a domech v Praze a ... Celý článek

 
 
 
 

© 2009-2024 VyklizimeNemovitosti.cz - Web: ZaDeset.cz

www.vyklizimebyty.cz -  www.vyklizimedomy.cz -  www.vyklizimenemovitosti.cz
15 let praxe v oboru vyklízení domů, bytů a nemovitostí.
Pobočka: Praha 4, Nad Cihelnou 1146/16A, Pobočka: Praha 5, Hábova 1517
nonstop linka - odvoz odpadu - sběrný dvůr - kontejnery
Ekologicky a šetrně k životnímu prostředí!
IČ: 24760196